Verkooppunt worden? KLIK HIER

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden. 

Algemene Voorwaarden van UBUNTU Lifestyle, gevestigd in Surhuisterveen: 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van UBUNTU Lifestyle. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van UBUNTU Lifestyle. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 
1.3 UBUNTU Lifestyle garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de, in het aanbod vermelde, specificaties. 


2. Identiteit van de ondernemer 

Naam ondernemer: UBUNTU Lifestyle (handelsnaam van TT trade B.V.)
Adresgegevens: Zoom 36, 9231 DX in Surhuisterveen
E-mailadres: info@ubuntulifestyle.com
KvK-nummer: 72776137
BTW-identificatienummer: NL859232761B01


3. Levering 

3.1 Betaalde bestellingen worden binnen 2-5 werkdagen verzonden.


4. Prijzen 

4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro`s en inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. 


5. Betalen 

5.1 Vooraf betalen via bank/giro in vertrouwde bankomgeving.
5.2 Betalen met iDEAL in vertrouwde bankomgeving. 


6. Gegevensbeheer 

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij UBUNTU Lifestyle, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van UBUNTU Lifestyle. UBUNTU Lifestyle houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
6.2 UBUNTU Lifestyle respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 


7. Bestelling leveren 

7.1 De bestelling wordt verstuurd als pakketpost en wordt voorzien van een track & trace code. 
7.2 Het is ook mogelijk om de bestelling af te halen, dit gebeurt alleen op afspraak. 
7.3 Producten die ‘op maat’ (zoals een extra verfbewerking op manden) worden gemaakt voor de klant, kunnen niet geretourneerd worden.
7.4 Uw levering wordt altijd met grote aandacht en zorg ingepakt en gecontroleerd. In het onverhoopte geval dat u desondanks een onvolkomenheid constateert, dit binnen 24 uur na ontvangst aan ons te melden per email aan info@ubuntulifestyle.com (i.g.v. schade begeleid door relevante foto’s). Retour zenden alleen na e-mailoverleg met en akkoord van UBUNTU Lifestyle. 


8. Herroepingsrecht

8.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
8.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
8.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
8.5 Alleen bij retournering van alle producten worden de kosten van de heenzending terugbetaald. Het totaalbedrag van de geretourneerde producten en de eventuele verzendkosten worden uiterlijk 30 dagen na ontbinding terugbetaald aan de klant. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant.

 

9. Afbeeldingen 

9.1 Alle foto`s en afbeeldingen zijn eigendom van UBUNTU Lifestyle. De afbeeldingen mogen niet zonder toestemming gekopieerd of voor andere doeleinden gebruikt worden. 
9.2 Door scherminstellingen kunnen kleurafwijkingen voorkomen. Houd er rekening mee dat er afwijkingen kunnen optreden tussen het door u bestelde artikel en het afgebeelde artikel. 
9.3 De meeste van onze producten zijn handgemaakt. Aangegeven maten kunnen enigszins afwijken van de op de website aangegeven maten.

 

10. Overmacht 

10.1 UBUNTU Lifestyle is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van UBUNTU Lifestyle. 

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.